POZVÁNKA  
 

ČESKÁ STROJNICKÁ SPOLEČNOST z.s.
Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 203, fax: 221 082 217, mobil: 728 747 242,
e-mail: strojspol@csvts.cz,
www.strojnicka-spolecnost.cz

 

odborná sekce
Hydraulika a pneumatika
(www.cahp.cz)


Katedra automatizační techniky a řízení
Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
(www.352.vsb.cz)


Mediální partner MM Průmyslové spektrum

http://ichp.vsb.cz/

 

1. předběžné oznámení o konání
24. Mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

 

organizuje
Česká strojnická společnost z.s.
odborná sekce Hydraulika a pneumatika
(www.cahp.cz)
Katedra automatizační techniky a řízení
Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava
(www.352.vsb.cz)
Mediální partner MM Průmyslové spektrum

http://ichp.vsb.cz/

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na 24. Mezinárodní konferenci Hydraulika
a pneumatika 2018
, která se uskuteční v Praze 1, Novotného lávka 5, ve dnech 12. až 14. září 2018.
                                                                Petr Noskievič a Radim Olšovský
jménem vědeckého a organizačního výboru konference

 

Zaměření konference

Cílem konference je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference je vytvoření příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací.

Hlavní tematické okruhy konference jsou:

  • Hydraulické prvky a systémy
  • Hydraulické pohony, hybridní pohony
  • Aplikace hydraulických pohonů ve strojních zařízeních, mobilní technice, divadelní technice
  • Pneumatické prvky a systémy
  • Pneumatické pohony a jejich aplikace
  • Elektronika a tekutinové systémy, řízení hydraulických a pneumatických systémů
  • Tekutinové systémy v mechatronice, robotice
  • Modelování a simulace tekutinových systémů
  • Hluk, vibrace, diagnostika tekutinových systémů
  • Univerzitní a profesní vzdělávání v oboru tekutinových systémů

 

Přihláška příspěvku a účasti na konferenci

Autory příspěvků žádáme o zaslání abstraktu příspěvku v rozsahu do 500 slov, který bude stručně a výstižně formulovat obsah příspěvku, zdůrazní prezentované nové výsledky a poznatky. Abstrakt bude dále obsahovat základní informace o autorovi, resp. autorech  příspěvku - pracoviště, kontaktní adresa, telefon, e-mail, příp. fax.
Přihlášku k účasti na konferenci a přihlášku příspěvku spolu s abstraktem zašlete elektronicky prostřednictvím internetové stránky konference http://ichp.vsb.cz.  

Sborník

Přijaté příspěvky v angličtině budou publikovány ve sborníku konference, který bude vytištěn předem.

Konferenční jazyk

čeština, slovenština, angličtina
V průběhu jednání konference bude zajištěn simultánní překlad.

Výstavka

 

Organizátoři konference nabízí firmám možnost prezentace na doprovodné výstavce v přilehlých prostorách jednacího sálu. Přihlášky k výstavce nebo případné další dotazy k pronájmu výstavní plochy zašlete na uvedenou adresu sekretariátu České strojnické společnosti (strojspol@csvts.cz).

Termíny

31. 3. 2018 - Předběžné přihlášky a zaslání abstraktů
15. 5. 2018 - Potvrzení o přijetí příspěvku
18. 6. 2018 - Zaslání plného textu příspěvku v angličtině.

Konferenční poplatek

 

pro členy ČSS ..........................  5 900 Kč
(zvýhodňující poplatek je určen pro stávající, ale i pro nově přihlášené členy ČSS)

 

Konferenční poplatky při úhradě do 30.6.2018 (neplatí pro členy ČSS a pro firmy

s platbou za balíček služeb s  výstavkou)

pro zahraniční účastníky ........... 380 EUR

pro ostatní ................................  8 900 Kč

V případě přihlášení více pracovníků z jedné firmy činí poplatek:
pro prvního pracovníka ………. 8 900 Kč
pro každého dalšího pracovníka, nečlena ČSS, bude cena nižší o 25% …… 6 675 Kč
pro zahraniční účastníky snížení 25% pro další pracovníky představuje částku .. 285 EUR

Pozdější cena registračního poplatku (po 30.6.2018) činí

pro zahraniční účastníky ........... 430 EUR

pro ostatní ................................  9 900 Kč

 

Konferenční poplatek zahrnuje účast na konferenci, kongresové služby, účast na uvítacím večeru, sborník a občerstvení v průběhu konání konference. Ubytování není součástí konferenčního poplatku.

Doprovodný program  

Pro doprovázející hosty bude připraven doprovodný program, o kterém budou účastníci informováni ve finální pozvánce. Na doprovodný program je nutné se samostatně přihlásit, cena není zahrnuta v konferenčním poplatku.

Vědecký výbor

Assoc. Prof. Dr. Sylva Drábková, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika 
Prof. Seung Ho Cho, Ph.D., HONG IK University, Soul, Korea
Prof. Heikki Handroos, Lappeenranta University of Technology, Finland
Ing. Miroslav Chmatil, Danfoss Power Solutions, a.s., Slovenská republika
Prof. Monika Ivantysynova, Purdue University, West Lafayette, USA
Prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc., VŠB -Technická univerzita Ostrava, Česká rep. 
Prof. Jean Charles Mare, INSA Toulouse, Francie
Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc., Technická univerzita Liberec, Česká republika
Prof. RNDr. Ing.  Josef  Nevrlý, CSc., VUT Brno, Česká republika
Prof. Takao Nishiumi, National Defence Academy, Japonsko
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. - předseda, VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká rep. 
Dr. Ing. Radim Olšovský MBA, - předseda, Parker Hannifin CR s.r.o., Česká republika Doc.Ing. Karol Prikkel, CSc., Technická universita Bratislava, Slovenská republika
Dr. Ing. Robert Rahmfeld, Danfoss Power Solutions GmbH & Co. OHG, Neumünster, Německo
Prof. R. Scheidl, Johannes Keppler University, Linz, Rakousko
Prof. Andrzej Sobczyk, Cracow University of Technology, Poland
Prof. Jaroslaw Stryczek, Wroclaw University of Technology, Polsko
Prof. Yutaka Tanaka, Hosei University Tokyo, Japonsko
Ing. František Veselý, Ph.D., FMV – DESIGN s.r.o., Česká republika

Organizační výbor

Dr. Ing. Radim Olšovský MBA, - předseda, Parker Hannifin CR s.r.o., Česká republika
Ing. Přemysl Malý, CSc., Česká republika
Ing. František Veselý, Ph.D. FMV – DESIGN s.r.o., Česká republika
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Ing. Vladimír Perník, JIHOSTROJ a.s., Velešín, Česká republika
Ing. Pavel Smutný, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Hana Valentová, Česká strojnická společnost z.s.
Hana Kropíková, JASTA s.r.o., Praha, Česká republika

Další informace

 

Budou uvedeny v programu konference a průběžně aktualizovány na internetové stránce konference:   http://ichp.vsb.cz, e-mail: ichp2018@vsb.cz

 

V případě dalších dotazů kontaktujte:

Česká strojnická společnost z.s. 
odborná sekce Hydraulika a pneumatika
Hana Valentová
Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1, ČR,
Tel.: 221 082 203
e-mail: ichp2018@vsb.cz
e-mail: strojspol@csvts.cz  

Ohledně registrace, ubytování apod. kontaktujte:

JASTA, cestovní kancelář s.r.o.
Hana Kropíková
Chudenická 1086/22, 102 00 Praha, ČR
Mobil: +420 602 322 900
Tel. + Fax: +420 267 913 943
e-mail: hkropikova@telecom.cz
http://www.jasta.cz